شاپور بهیان http://shapourbehyan.mihanblog.com 2018-03-21T11:42:03+01:00 text/html 2018-03-15T16:48:47+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان داد زن http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/279 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;برای سوار شدن به اتوبوس دویدم. مجبور شدم مدتی دنبال کارت اتوبوس بگردم. همان موقع مرد جوانی که روی صندلی پشت راننده نشسته بود، گفت آقا خودکار داری؟گفتم بله الان. دنبال کارتم می‌گشتم. او انگار عجله داشت و منتظر من بود تا خودکار بهش بدهم. بعد کارت را که زدم خواستم بروم بنشیم تا خودکار را پیدا کنم. اما مرد منتظر نگاهم می‌کرد. مطمئن بودم توی یکی از جیب‌هایم است. ما از روی پل فلزی گذشتیم و رفتیم توی نظر.مرد داشت چیزی را روی یک کاغذ یادداشت می‌کرد انگار آدرسی را ؛چون شنیدم داشت می‌گفت "رودکی "که سوار شدم.گفتم باشه الان می‌نشینم پیدا می‌کنم برات. گفت اصلاً بیاین همین جا بشیین. و رفت گوشه پنجره . نشستم کنارش. خودکار را بهش دادم. شروع کرد به نوشتن روی کاغذ.بعد خودکار را بهم پس داد.صدایش گرفته بود و سرفه می‌کرد.گاهی دست می گذاشت روی گلو و فشار می‌داد.بعد تلفنش زنگ زد و گفت آقا من الان . و از من پرسید الان کجا هستیم. گفتم نظر. بعد گفت ها. راننده گاهی سوت بلبلی‌ اتوبوس را می‌زد. بعد دو باره تلفن مرد زنگ زد و بعد که جواب داد گفت خواهرم بود. خواهرم می‌گوید کجایی بیایم دنبالت. دامادمون را می‌خواد بفرسته دنبالم. الان دیگه نمی‌شه. چون گفتم نظرم.می‌خوام برم اون یکی غرفه.آره چون خواهرم پنج ماهه بارداره.من زیر لب یک دعایی گفتم که مرسوم است، گفت سلامت باشی. آره چون من و اون خیلی همدیگه رو دوست داریم. می‌دونم بلند می شه، می دونم به زحمت می‌افته.می دونم این کارو می‌کنه.حالا رفتم خونه می گم بابا نظر بودم رفته بودم یه فیش بانکی بود تحویل دادم.بعد راننده ایستاد و گفت آقا یه لحظه. و مرد گفت باشه آقا راحت باش. قربونت. ورفت پایین چیزی بخرد.من گفتم چرا . گفت برای‌ این‌که چی بگم خواهرم ناراحت نشه. بعد از یکی دو ثانیه گفت آها من می‌خواستم شربتم را بخورم. از صبح داد می‌زنیم تا شب اونوقت تمام همدروه شاگردای ما. داد زن بود برای یک مانتوفروشی کار می‌کرد.گفتم نمی‌شه یک بلندگودست بگیری؟ گفت آقا من همین جوری که داد می‌زنم همه رفتن شکایت کردن. صاحب کار من گفته آقا من اینو آوردم اینجا که داد بزنه.هزاربار هم گفته، گفته اگه صدات بیاد پایین،تن صدات بیاد پایین مثل بقیه شاگردا قبلی می‌گم برو خوش آومدی.اونا رفتن شکایت کردن چون صدای من بلند بود.مأمور شهرداری هم اومد. بعد دوباره راننده آمد بالا یک عذرخواهی کرد و دادزن گفت آقا راحت باش. خواهش می کنم.من براش توضیح دادم اینا حسودی می‌کنن ، اینا می‌بینن یه بچه تهران داره مشتری‌ها را می کشه سمت مغازه ناراحت می‌شن. گفتم ولی تو چقدر می‌تونی دوام داشته باشی تو این کار؟ گفت چه کار کنم. فنی‌کار خط کشتارگاه بودم. خدا لعنت کنه باعث و بانی شو. الان ام بعد از عید&nbsp; باید برم دنبال کار. کجا برم. قراردادم تا عیده. بعد ازش خواستم درباره فنی‌کاری اش توضیح بدهد برایم. گفت فنی کار خط کشتارگاه یعنی ، ما تو اصطلاح حالا می گن یارو خانم دکتره آقا دکتره، ولی باید به ما بگن دکترای فنی.&nbsp; با هفتاد هشتاد میلیون پیچ و مهره سروکار داری.پیچ و مهره‌ها هم الکی نیستند. بگی این آچار رو می‌اندازم او ن آچاررو می آندازم. نه.کورنلی داره .اوه تا من بهت بگم.من </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کار می‌کردم</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;"> شب و روز تو دو هفته می‌زد پس کله‌ام.کسی که کاررو یادم داد مهندس حسین کشاورزیان پدر دماپلاتون ایران بود کسی که پشت لبش تازه سبز شده بود، از طرف شاه ، چی بود، معاون هویدا داشت بهش مدال می‌داد. روزنامه شونگه داشته بود. بیست و یک روز تمام از لوله ها بالا رفته بود از بالا ببینه روس ها چطور از گاز منون چی ، گاز چی بگو. که می‌دن تو سردخونه. گاز آمونیاک . آره گاز آمونیاک. بیست و یک روز تمام سینه خیز بوده.اومد به سرکارگر آن موقع گفت آمونیاک کاره. یعنی چه.گفت من آمونیاک‌کارم اجازه بده روس‌ها نرن تو.رفت تو کارا را راه انداخت. هویدا آمد.&nbsp; بابا بزرگ‌ترین کشتارگاه‌های مرغ.. افتخار می‌کنم&nbsp; شاگرد او بودم. اسمش توی کتاب هنرستان فنی حرفه‌ای آمده . پسرش تو انگلیس&nbsp; داره محاسبات بین ستاره‌ای می‌کنه.بعد ازش خواستم درباره کشتن مرغ‌ها حرف بزند. مرغ‌ها را باید با دست سربرید .رو به قبله.آدم بوده شست دستشو زده.تا قبل از این‌که دستکش فلزی‌ها بیاد.ولی بازم جوابگو نیست. شب که سرمی برن. خوابش می گیره می‌زنه دست خودش انگشت خودش رو می بره.چاقوچی. مال آلمانه.هر ماشینی، سی تا بار ماشین می‌یاد.یه نفر سربر باید باشه.حساب بخوای بکنی می‌بینی هشت میلیون مرغو تا صبح سربریده.حالا مثلا به بعضی‌ها می‌گی. می گه هفت ملیون.چیزی نیست. دستگاه پشت سرهم داره میاد.آدم بوده تو چرت داشته سر می بریده.آومدن دیدن اه. اینا که رو به قبله سربریده نشدن.حروم شدن.کل بار حروم شده. چون باید این چیه گلو را بیاره پایین. از بالا زده. چون تو چرت بوده.اخراجش کردن.بله الکی که نیست.من خودم دو تا بارو نشستم سربریدم به من گفت سرببرگفتم اخراجم بکنی سرنمی‌برم.سرهنگ بهش می‌گفتیم سرهنگ منو اخراج کنی من راحت‌ترم تا وایستم پای این کار.بعد دو باره شربتش را درآورد. راننده گفت سررودکی. مرد با عجله و دستپاچه بلند شد .خداحافظی کرد. همین طور که از از پله‌های اتوبوس پایین می‌رفت هی می گفت آقا سپاسگزارم.آقا قربونت. آقا ان شاء اله ببینمت دوباره دادش. نوکرتم.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-28T03:17:56+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان مراسم http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/278 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">داشتم از کنار یک مجتمع مسکونی می‌گذشتم.در صحن آن گویا مراسمی در حال اجرا بود. پیرمردی که مشغول ذکر و دعا از روی دفترچه‌ای کوچک بود، نشسته بود روی صندلی؛ پشت سرش پیرمردی دیگر که </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">از لحاظ ظاهر و جثه و سن و سال ،چندان تفاوتی با پیرمرد نشسته نداشت، هفت‌تیری را نشانه گرفته بود به سر پیرمرد نشسته و انگار منتظر تمام شدن دعایش </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">بود. پشت سر پیرمرد هفت‌تیر به‌ دست هم چند تا مرد مسلح با لباس اونیفورم ایستاده بودند؛ آنها هم تفنگ‌های‌شان را به سمت پیرمرد هفت‌تیر به دست نشانه رفته بودند.به نظر می‌رسید آنها هفت‌تیر را دادند به دست پیرمرد؛نه این‌که بخواهند مجبورش کنند پیرمرد را بکشد، بلکه به‌خاطر حسن انجام مراسم؛ چون ظاهراً حق پیرمرد بود که پیرمرد نشسته را قصاص کند. با وحشت از کنار ساختمان گذشتم؛هر چند آنها خودشان چندان وحشت‌زده نبودند.حتی پیرمردی که قرار بود به قتل برسد در آرامش به سر می‌برد.انگار داشتند مناسکی را اجرا می‌کردند. شاید حتی بخشی عجیب از مراسمی بود که من تا آن زمان جایی نشنیده بودم و در باره‌اش نخوانده بودم؛شاید حتی قرار نبود قتلی ، قصاصی، اعدامی صورت گیرد و آنها اصلاً در حال اجرای مناسک دعاخوانی بودند.این طور هم می‌شود گفت که در آن لحظه من در تشخیص اشتباه </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">کرده بودم و آنها چند تایی بچه بودند که داشتند بازی می‌کردند.اما در آن لحظه نمی‌توانستم تصمیم بگیریم تا آخرش بایستم.کسی چه می‌داند، بازی‌هایی که معصومانه به نظر می‌رسند، مراسمی که بی‌خطرمی‌نمایند، هر لحظه ممکن است تبدیل به رفتاری غیرمنتظره شوند، در آن صورت با خونی که از پس کله پیرمرد شتک می‌زد، با فورانش روی لباس‌های پیرمرد هفت‌تیر به‌دست، و حتی شاید آن مردان انیفورم‌پوش چه باید می‌کردم؟&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-26T08:52:39+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان گل‌ها http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/277 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">وسط شب بیدار شدم. توی هال سایه گل</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">های شعمدانی، سیکلمه،رز، کاکتوس را در گلدان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA">های</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA">شان توی تراس دیدم که نقش بسته بودند روی کرکره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">های کشیده. خواب</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">آلود ماندم منتظر بلکه پیامی، نشانه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">ای،چیزی بگیرم بکشاندم به بالاتر؛وراتر؛برایم عجیب بود که هنوز ذهنی دارم که وارسی می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">کند، نگران است، منتظر است؛خودم را بیشتر دستگاهی ماشینی می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA">دیدم با اعمالی مکانیکی.ذهنی که فقط&nbsp; در قهقرای تن ارتعاش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">هایی دارد.ارتعاش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">هایی بر سر هستن یا نه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">هستن.شاید ادامه فکرهای عصرم بود این طور دیدن صحنه، وقتی داشتم سراسیمه از خیابان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">می</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">گذشتم تا به خانه برگردم که هرچه بود،&nbsp; ذره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">ای از وقار گل</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">ها در آن-در آن خیابان- نبود.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-19T16:48:24+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان یادداشت‌ها http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/276 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">امروز همسایه وقتی مرا دید، طوری سلام کرد که فکر کردم دو نفرند؛ سلام، آقای بهیان. نه مثل وقتی که مردم همین طور به عادت بعد از سلام اسم آدم را هم می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گویند، بلکه با مکثی بعد از سلام، که خود همین مکث مهم است، گفت آقای بهیان. انگار مرا به خودش معرفی می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کرد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">کتابدار کتابخانه،داشت چندتا فوت و فن کتابداری دیجیتال را به همکارش یاد می‌داد.کتابی که خودم ترجمه کرده بودم با نوشتن اهداییه دادم دستش. هیچ اتفاقی نیفتاد. در حد نگاه به خود جلد کتاب حتی.در آن لحظه&nbsp; این کار او به‌نظرم یکی از دشوارترین کارهای دنیا آمد؛ این‌که سرش را خم کند. نگاهش را بیاورد پایین.و جلد کتاب را فقط همین طور سرسری ببیند. و فکر کنم انرژی‌ای که صرف کردم </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> حالا در خیال-تا او را وادار کنم، یا صرف این انتظار کردم که او را وادار کنم چنین کند، برابر بود با انرژی لازم برای حرکت انتقالی زمین.این جمله پروست را همیشه این جور مواقع به یاد می‌آورم که از زمانی که دنیا دنیاست سه چهارم ذهن‌فرسایی و لاف‌زنی آدم‌ها که این کارها فقط خوارشان می‌کرده ،برای کسانی بوده که از خودشان پایین‌تر بودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[با دوستی]درباره دوست مشترک</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مان حرف می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">زدیم. دلش می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">خواست درباره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">اش حرف بزند؛ دست آخر گفت :«می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">دانی، هیچ کاری نمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کند که آدم ازش خوشش بیاید.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">وقتی با او خداحافظی می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">کردم تا دم در آمد. آمد توی خیابان حتی. خیابان حالت &nbsp;قبل را نداشت. داشت خلوت می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">شد. فکر کردم دیر وقت شده، اما نه خیلی زیاد ؛ ساعت همراه نداشتم.موبایل هم کلی دنگ</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">وفنگ داشت تا از کدام یک از جیب</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هایم درش آورم، صرف نمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کرد. گفتم:" هفت شده؟ "البته معلوم بود که از هفت گذشته. دستپاچه گفت :«ساعت ندارم. ولی فکر کنم شده.» آن</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">وقت خانمی که از کنارمان می</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گذشت انگار سرودی بخواند، شعری بگوید زمزمه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کنان،بی‌آن‌که ما مخاطبش باشیم، گفت:</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">«</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> از هفت خیلی گذشته. خیلی.» و فکر کنم باز هم داشت می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گفت که دیگر صدایش را نشنیدم.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -0.25in;"></span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تفریباً همه آثار اورول را به فارسی جمع کردم بخوانم. موضوع این است که فقط در این مورد می</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">توانی غفلت</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هایت را تاحدی جبران کنی. از او فقط 1984</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اش را خوانده بودم.اورول و خیلی از نویسندگان دیگر که قالب</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">های فکری جوانی</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ام نگذاشت بخوانمشان،یعنی ذهنی</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نویسی- ذهنی</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خوانی؛حالا برایم این</span><span dir="LTR" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%;">‌</span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ها نشانه یک گذرند. بلکه دیر. اما باز گذر است.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2018-02-11T16:40:16+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان عباس http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/275 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کارمند کتابخانه بود.عقد کرده بود. انگشتر دست می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">کرد. دیگر ریش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اش را می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">زد و لباس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های نو تن می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">کرد؛ پیراهن نقش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">دار بنفش، شلوار مشکی تنگ، و یک جفت کفش بزرگ و سنگین مثل پوتین کوه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">نوردی که نامزدش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، یا بگو زنش نظر داده بود برایش مناسبند و او اول</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">ها نمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">پوشید ، تا این</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که یک روز نامزدش زنگ زد از کتابدار همکارش پرسید عباس کفش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">های نو</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">اش را می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پوشد یا نه و او هم گفته بود نه.روز بعد عباس با کفش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های نو مورد نظر نامزدش آمد کتابخانه. سرگیجه داشت و چشم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هایش قرمز بود. رفت ته کتابخانه تا لنگ ظهر خوابید.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-26T16:47:51+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان رکوئیم برای یک راهبه http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/274 <div><br></div> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8317759634/%D8%B1%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%87.jpeg" alt=""> <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">رکوئیم برای یک راهبه،</span></i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">اولین بار در 1951 منتشر شد.شامل سه پیش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">درآمد تاریخی و هفت صحنه نمایشی است. رویدادهای آن در ایالت خیالی یوکناپاتافا می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">گذارد. <i>رکوئیم</i> اثری تجربی است مرکب از رمان و نمایشنامه. روایت اصلی به شکل دراماتیک ارئه می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">شود؛پیش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">درآمدهای تاریخی رمان نیز به شکل داستانی. هر پیش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language: FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">درآمد معطوف است به بنیانگذاری یک نهاد – به ترتیب، دادگاه، کاپیتول،زندان.درونمایه اصلی این رمان سیطره گذشته، تلاش برای رهایی از آن، شناخت گناه و کوشش برای کسب رستگاری از طریق رنج است.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">رکوئیم برای یک راهبه</span></i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">،جایگاه مهمی درمیان آثار ویلیام فاکنر دارد. این اثر اولین و یگانه تاریخ گاه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">شمارانه ایالت یوکناپاتافا،سکونتگاه خیالی قهرمانان داستان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">های فاکنر است. در اینجاست که فاکنر داستان نهایی بنیانگذاری جفرسون را در نیمهٔ اول قرن نوزدهم می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> گوید و آن را تا 1951- یعنی زمان نوشتن این رمان- دنبال می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کند. فاکنر در <i>رکوئیم</i> منظری کلی از جهان مخلوق خود ارائه می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">دهد و جفرسون را به صورت عالم ضعیری از عالم کبیر بازمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">آفریند. در اینجا او به شکل صریح</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تری به بررسی بنیان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">های تمدن و رابطه انسان و تمدن ،جدال میان تمدن و وحش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language: FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بوم می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پردازد. فاکنر در این اثر تقریباٌ به همه مضامین آثار قبلی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">اش اشاره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">ای کرده است؛از جمله کل داستان رمان <i>حریم</i>،داستان ساتپن و معمار فرانسوی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اش در <i>ابشالوم، ابشالوم!</i>، داستان رایدر در "دلقک داغدار"، داستان سیسلیا فارمر در <i>تسخیرناپذیر</i> و در <i>ناخوانده در غبار</i>.داستان نانسی مانیگو و آقای استوال، شماس کلیسا در "آن آفتاب غروب".او حتی از عبارتی از <i>خشم و هیاهو</i> برای توصیف شهر جدید جفرسون و نظم اجتماعی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">اش برگرد ساختمان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">های تجاری اطراف میدان روبه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روی دادگاه استفاده می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">آلبرکامو در 1956 با اقتباس از رمان <i>رکوئیم برای یک راهبه</i> ،نمایشنامه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ای به همین نام نوشت .او همچنین مقدمه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ای بر ترجمه فرانسوی <i>رکوئیم </i>نوشت.<o:p></o:p></span></p></div><div><br></div> text/html 2018-01-22T11:35:15+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان یک قطعه http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/273 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کوچه مادرم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">اینا پر از آشغال است. انگار چند روزی مآمورهای شهرداری این</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> طرف نیامده</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اند. از برادرم می</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پرسم چرا این</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">جا این طوری شده است. می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گوید کسی زوج و فرد را رعایت نمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کند.چند روز پیش سرظهر یکی از مآمورهای شهرداری ایستاده بود وسط کوچه ، اعصابش خرد بود که چرا مردم رعایت نمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کنند. همان موقع یک نفر از توی یکی از ساختمانَ</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">ها بیرون آمد؛ کیسه</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">ٔ</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"> آشغال دستشْ که بگذارد دم در. مآمور شهرداری می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گوید</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آقا چرا الان می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گذاری.&nbsp; مرد معصومانه و گیج می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گوید آخه الان پر شد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-19T08:58:35+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان نگاه http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/268 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">كسانی كه در اتوبوس به بیرون نگاه می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">كنند با اینكه تصویر خیابان دم به دم جلوشان تغییر می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">كند اما حالت چهره شان&nbsp; طوری است كه انگار به نقطه ای ثابت می</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نگرند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چشم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ها دودو نمی زند سر كج نمی شود تا سوژه ای را دنبال كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">آیا نشانه ای این نیست كه پس چشم ذهن درگیر موضوعی ثابت است و همین، چهره را ثابت كرده است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2017-11-27T02:56:37+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان زندگینمانه خودنوشت و مساله هویدایی http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/265 <div>&nbsp;مقاله ای از من با عنوان زندگینامه&nbsp;خود نوشت و مساله هویدایی در مجله "سینما و ادبیات " شماره 64 آبان و آذر سال 96</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8312814418/new_doc_820171127090923218.pdf.html" target="" title=""><font size="3">http://s9.picofile.com/file/8312814418/new_doc_820171127090923218.pdf.html</font></a></div> text/html 2017-09-27T13:55:33+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان زنده رود جدید http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/263 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307614000/zenderood.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div>فصلنامه زنده رود. شماره٦٥بهاروتابستان ٩٦</div><div>بخش ویژه: درباره داستان</div><div>١-هنرداستان. &nbsp;هنرى جیمز. شاپوربهیان</div><div>٢-نظریه هایى درباه داستان كوتاه. ریكاردوپیگلیا. احمداخوت</div><div>٣-هنوز فقط مى نویسم. ان تیلر. احمداخوت٤- داستان كوتاه ؛ مراحل مختلف بازبینى. انتونیانلسون. محمد محسن شیرازى٥-اصفهانم راچكونه مى نویسم. على خدایى. ٦- نوشتن زندگى است. عباس عبدى. ٧-چراوچگونه مى نویسم. اورهان كمال. مرتضى هاشمى نیازى. ٨- تلون من. محمدطلوعى. ٩- خاطرات نوشتن. ارش اذرپناه. ١٠- تعریف ًوشخصیت پردازى ضد قهرمان &nbsp;جسیكاپیج مورل. احمدحسن زاده</div><div>داستان:</div><div>١- عاشق كوروكر. لاراولپنیار. ایرج پارسایى٢-)باباى حسین. لیلا میرباقرى٣- نفس عمیق. مریم مجنون</div><div>شعر: از</div><div>محمود سجادى. ارش اخوت. ساراشفیع خانى. حیاتقلى فرخ منش. علیرضامعصومى. منصورململى. سحرمهندسى نمین. شهین نبویان پور</div><div>مقاله:</div><div><br></div><div>١-فرهنگ مرات البلها. مقدمه وحواشى حسام الدین نبوى نژاد٢- شیشه عمردیو. زهرا معینى فرد</div></div> text/html 2017-09-27T11:47:39+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان دو بریده http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/262 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq">1.خواب دیدم عده‌ای جمع شده‌اند دم سازمان سنجش آموزش عالی تا به نتیجه آزمون اعتراض کنند. یکی از خانواده‌ها پارچه زده بود که علت رد شدن دختر ما، "خودش، ما و سازمان سنجش است".<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq">2.راننده ادامه داد یک آقایی بود کت و شلواری با یک کیف سامسونت درست مثل شما[کیف من سامسونت نبود]. گفتم آقا شما اگر می‌خواهید با ما &nbsp;بیایید بگویید اگر نه آن طرف تر بیاستید تا ما تکلیف‌مان را بدانیم. گفت مگر چه فرق می‌کند. یا با شما می‌رویم یا با یکی دیگر. گفتم فرقش این است که اگر با شخصیِ عبوری رفتی،کیفت جا ماند توی ماشین ، دیگر نمی‌توانی بهش برسی. اما اگر با ما آمدی ،این‌طور نمی‌شود.هیچی سه نفر دیگر آمدند و ما راندیم تا رسیدم. من هم اصلا به فکرم نرسید که این‌ آقا کیفش را برنداشته از صندوق عقب. او هم یادش رفت بردارد. وسط راه یکی از بچه‌ها زنگ زد.حال قضیه را گفت. گفت این بدبخت داره مثل بید می‌لرزه. می‌گوید توی کیفم پنجاه میلیون پوله. گفتم بهش بگو نگران نباش. می‌آیم کیفت را می‌دهم.گفته بود که خالی برگرد. زودتر بیا. ما هم خالی برگشتیم. دیدم راست می‌گویند. داشت مثل بید می‌لرزید. گفتم من چی بهت گفتم . تو دو تا اشتباه کردی. یکی این‌که می‌خواستی به شخصی اعتماد کنی. دوم این‌که گفتی توی کیفت پول است.گفت قربانت بروم. مخلصتم. گفتم &nbsp;بیا. در صندوق را می‌زنم. من بازش هم نکردم . کیفت را بردار. ببین تمام و کمال است یا نه. گفت درسته . گفتم دِ نه. باید کاغذ بدهی که من همه چیز را صحیح و سالم به شما تحویل دادم. گفت یعنی چی. گفتم آمدیم رفتی و بعد گفتی این‌قدرش کمه. من از کجا به شما ثابت کنم. نوشت و داد. من درسته الان رانندگی می‌کنم. اما خودم یک پا حقوق‌دانم. بگو فلان عمل&nbsp; تا الان ماده قانونی‌اش را بگویم. یک بار یکی از مسافرها گفت گوشی‌ات را بده زنگ بزنم. گفتم راست‌اش را می‌خواهی بدانی یا دروغش را؟ دروغش این است که بگویم شارژ ندارد. راستش این است که نمی‌خواهم بدهم،می‌خواهی بگویی چه؟...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq">وقتی مسافر اولی پیاده شد،هزارتومان بیشتر ازش گرفت.[طرف داشت با گوشی‌اش حرف می‌زد و حرف‌هایش نشان می‌داد یک حقوق‌دان جوان است و من مرتب کلمه شعبه را لابلای صحبت‌های راننده از او می‌شنیدم] یاد‌آوری کردم که گفتی این‌قدر. هرچند سختم بود بهش بگویم. توی راه کلی عزت و احترام گذاشته بود و یک بیوگرافی کامل از زندگی‌اش ، از سربازی‌،معافی، از اتاق بازرگانی. از بسازو بفروشی که بعد فهمیده اهلش نیست، برایم گفته بود.در جواب همان‌طور که انتظار داشتم آسمان ریسمان بافت.صدای ویگن را هم بیشتر کرد. زن و شوهر جوان همراه‌مان را دم بیمارستان پیاده کرد که یادم بود طی کرده بود نفری هفت‌تومان تا آنجا. جوان وقتی پرسید چقدر بدهد ؟راننده دو‌باره بیشتر گفت اما بلافاصله اصلاح کرد:" شما پانزده بدهید. نه چهارده بدهید."<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq">برای من این اتفاق نیفتاد.همانی را گرفت که طی‌ کرده بود. بیشتر نگفت که بعد کم‌ترش کند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Iranian Sans&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-09-23T10:41:55+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان در باره خیام هدایت، خیام فیتزجرالد http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/261 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">بله امروز شنبه اول مهر است.نشسته‌ام توی سلف استادها. حسابم این است كه دانشجو نیامده ظاهراً.كارمندها هم رفته‌اند مراسم. یكی از استادهای خوش مشرب وارد می‌شود.همه پا می‌شوند به &nbsp;روبوسی و سلام و تعارف. قبلاً وقتی دست می‌داد دست‌اش را مشت می‌کرد و تو باید متقابلاً دست‌ات را مشت می‌کردی تا مشت تو و مشت او یک لحظه به هم بخورند؛ این شیوه دست دادنش بود. اما این بار این اتفاق نمی‌افتد.معمولی دست می‌دهد؛با من هم كه در جمع شان مدعوم ، دست می‌دهد ، روبوسی می‌‌کند. می‌نشیند كنار یكی از استادها و از این &nbsp;حرف می‌زند كه تابستان ساخت وساز داشته؛ كارهای شهرداری را می‌كرده،&nbsp; دنبال بنا &nbsp;و آجر و لوله و این چیزها بوده.همین طور كه حرف می‌زند قدرت مرد معمولی اهل عمل را حس می‌كنم كه دمی آرام و قرار ندارد و پیوسته در كار پیشرفت در مسیر تعریف شده زندگی است ،در خود فرومی‌روم؛شاید متوجه می‌شود. بعد مدتی از پشت میز بلند می‌شود می‌آید سراغ‌ام؛ دست می‌مالد به گرده‌ام و روی تیره پشتم به رسم رفاقت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Iranian Sans&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">خوب آقا جان تابستان چه كردید؟"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">&nbsp;بگویم چه؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">می‌گویم:" هیچی؛ زندگی می‌كردم."فکر می‌کنم حرفی زده‌ام که </span><span style="font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 18.6667px;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14pt;">گفتگو را می‌کشاند به مباحث فراتر از ساختمان‌سازی و روزمرگی.و آماده‌ام که بشنوم که خب از خیام چه خبر.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">&nbsp;اما جمله من &nbsp;انگار توی حافظه كلامی اش تعریف نشده است؛انگار نشنیده باشد، می‌گوید:" فیلم می‌ساختی؟"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">می‌گویم:"فیلم؟ نه من كار فیلم نمی کنم."<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">&nbsp;یك دم ابهام به چهره اش می‌نشیند.اما نه آن طور كه نشانه كم آوردن باشد؛بلکه به این معنی که&nbsp; این طور استنباط کنی شاید-البته شاید-دارد به این فکر می‌کند که تو قبلاً بهش گفته‌ای كه فیلم می سازی یا یكی بهش گفته این فیلم می‌سازد و حالا دارد به یاد می‌آورد که اشتباه در کجای کار بوده، که او را به اظهار جمله‌ای رسانده که در آن مطمئن بوده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">به این تصور که قبلا توی ذهنم نطفه بسته بود در باره خیام بیشتر فکر می‌کنم؛این‌طور که یادم می‌آید &nbsp;یك بار توی حیاط ریگریزی شده دانشگاه با هم قدم می‌زدیم و من &nbsp;انگار درباره خیام هدایت و خیام فیتزجرالد با او حرف می‌زدم و او هی می‌گفت:" احسنت احسنت." <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">&nbsp;می بینم بهتر است چیزی بگویم؛ می‌گویم:" خب یکی دو تا مطلب نوشتم." سری تکان می‌دهد:" احسنت. احسنت." و دیگر دارد می‌رود که من هم ازش می‌پرسم :" استاد شما چه می‌کردید؟"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">نه با آن اشتیاق که برای همکارش می‌گفت، اما با همان اطمینان می‌گوید:" ساختمان می‌ساختم." &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">حالا نمی‌دانم او اصلاً آن موقع به این حرف‌های من گوش می‌داده یا نه. نکند من آن موقع داشتم درباره فیلم حرف می‌زدم و او را به این اشتباه انداختم که فیلم هم می‌سازم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Iranian Sans&quot;">کم‌کم دارم به شک می‌افتم که &nbsp;اصلاً چه کسی بود که با او درباره خیام و فیتزجرالد حرف می‌زدم؛اصلا چنین آدمی وجود داشته.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-09-13T11:58:38+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان فایل pdf پاسخ به سه سوال درباره سارتر http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/260 <div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8306368476/sartre.pdf.html" target="" title=""><font size="4">http://s9.picofile.com/file/8306368476/sartre.pdf.html</font></a></div> text/html 2017-09-13T10:28:34+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان فایل pdf منطق وارونه دنیای هنر http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/259 <div><br></div><div><a href="http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87[6637218].PDF" target="" title=""><font size="4">http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87[6637218].PDF</font></a></div> text/html 2017-09-13T10:22:24+01:00 shapourbehyan.mihanblog.com شاپور بهیان فایل فانتزی و پایداری حقیقت http://shapourbehyan.mihanblog.com/post/258 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/fantezi2[6964238].PDF" target="" title=""><font size="3">http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/fantezi2[6964238].PDF</font></a>