تبلیغات
شاپور بهیان - نمایش آرشیو ها

شاپور بهیان

اسطوره جنوب
بدرقه کورش اسدی
آدرس معرفی یک گفتگو در باره ادبیات دهه چهل در مجله سینما و ادبیات
شرحی بر بازگشت به زادبوم - هولدرلین, هایدگر
معرفی کتاب
فانتزی
رود و آسمان
وانموده
فاکنر در دانشگاه ویرجینیا-1962
رمان تاریخی
در سرزمینی دیگر
چکامه گذشته/مرثیه زوال
کافکا به سوی ادبیات اقلیت
گزیده مقالات زیمل
پیش‌درآمدی بر شناخت رمان
هیپریونِ هولدرلین؛ گئورگ لوکاچ
دیدار
نه به تاریخ، آری به ادبیات
درباره رمان «پیرمرد» اثر فاكنر
یک مصاحبه
فرهنگ امروز ویژه جامعه شناسی ادبیات
اسنوبیسم در در جستجوی زمان از دست رفته
شکار لحظه
معرفی شرق از کتاب های داستانی سال 95
این چند کتاب
جزء و کل ژلوزی
فلسفه اثاثیه
چاه دیوانه
"بوف‌کور را فراموش کن، زمستان 62 را به‌یاد‌ آر"؟
رمان ترالفامادوری
صفحه ادبیات شرق- در باره "در سرزمینی دیگر"
پرواز
لولیتا
«در سرزمینی دیگر»
آتاتورک
شعر شفاهی
تاریخ و کابوس
دوستی
از دست تاریک به دست روشن
شاعران می گویند
پدر
صفر ایرانپاک
------------------------
------
روایت و تفسیر
ساتپن در ابشالم ابشالم!
به یاد آوردن
پول در اولیس ِ جویس
خاطره‌های جمعی
مسافری که از شمال آمد
  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •