تبلیغات
شاپور بهیان - نمایش آرشیو ها

شاپور بهیان

بچه‌ها
فیزیولوژی- کوه جادو 3
کوه جادو 2
شوپنهاور
کوه جادو
زندگی - نوشتن
مهم
حفیقت
بازگشت از پیاده‌روی
حسینْ ماهیگیر
داد زن
مراسم
گل‌ها
یادداشت‌ها
عباس
رکوئیم برای یک راهبه
یک قطعه
نگاه
زندگینمانه خودنوشت و مساله هویدایی
زنده رود جدید
دو بریده
در باره خیام هدایت، خیام فیتزجرالد
فایل pdf پاسخ به سه سوال درباره سارتر
فایل pdf منطق وارونه دنیای هنر
فایل فانتزی و پایداری حقیقت
پارانویا
درچین
میرزا رضا کرمانی
اسطوره جنوب
بدرقه کورش اسدی
آدرس معرفی یک گفتگو در باره ادبیات دهه چهل در مجله سینما و ادبیات
شرحی بر بازگشت به زادبوم - هولدرلین, هایدگر
معرفی کتاب
فانتزی
رود و آسمان
وانموده
فاکنر در دانشگاه ویرجینیا-1962
رمان تاریخی
در سرزمینی دیگر
چکامه گذشته/مرثیه زوال
کافکا به سوی ادبیات اقلیت
گزیده مقالات زیمل
پیش‌درآمدی بر شناخت رمان
هیپریونِ هولدرلین؛ گئورگ لوکاچ
دیدار
نه به تاریخ، آری به ادبیات
درباره رمان «پیرمرد» اثر فاكنر
یک مصاحبه
فرهنگ امروز ویژه جامعه شناسی ادبیات
اسنوبیسم در در جستجوی زمان از دست رفته
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •