گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم  این بچه‌های کوچک که توی فیلم‌های ترک،نقش کودک عزیز، کودک غضبی، کودک دزدیده شده، و غیره را بهشان .می‌دهند،- ضمناً فیلم شهرزاد- بچه‌های کی‌اند؟ بچه‌های ابواب جمعی فیلم؟ بچه‌های فامیل ابواب جمعی؟ بچه‌های آدم‌هایی که شوق دیده‌شدن در فیلم را دارند؟ بچه‌ها! آخر این‌ها از کجا می‌آیند؟ گیج ،مبهوت، بیشتر متوجه زرق  و برق صحنه‌اند . با تعجب به مردمی که آنها را بغل می‌کنند، نگاه می‌کنند.این بچه‌ها سمبول نگاه ابزاری فیلم‌های بنجل‌اند. وقتی این بچه‌ها را می‌بینم خودبه‌خود یاد بچه‌هایی می‌افتم که گدایان حرفه‌ای در خیابان‌ها روی پای خود می‌خوابانند تا دکور حقیر دریوزگی‌شان را کامل کنند. اینجا در فیلم، بچه هم تقریباً همین کارکرد را دارد. منتها رقت‌بارتر، اسف‌انگیز تر و حال‌به‌هم‌زن‌تر.