آدورنو می‌گوید دقت در این‌که ببینیم مردم بعد از  ورود به اتاق در را پشت سرشان می‌بندند یا نه، همان‌قدر مهم است که جمع‌آوری اطلاعات آماری در تحقیقات جامعه‌شناسی.