انتشار مجموعه‌داستانی از شاپور بهیان

ماجراهای سرزمینی دیگر

شرق: [23/2/1395]نخستین اثر داستانی شاپور بهیان، مترجم و منتقد ادبی، با عنوان «در سرزمینی دیگر» منتشر شد. این مجموعه‌ که ١٢ داستان را دربر دارد، در میانه‌های نمایشگاه کتاب از سوی نشر پیدایش چاپ و عرضه شده است. در ابتدای این کتاب آمده است: «ماجراهای این ‌داستان‌ها در سرزمینی دیگر اتفاق افتاده‌اند و ربطی به آدم‌ها و ماجراهایشان در اینجا ندارد؛ هرگونه شباهتی اتفاقی است». حرف‌های خصوصی، دگرگونی، حامی، تک‌صندلی، من پسر شما نیستم و در سرزمینی دیگر ازجمله داستان‌های این مجموعه‌اند.

 از ویژگی‌های خاص این داستان‌ها یکی تنوع داستان‌هاست. فضا، لحن و زبان هرکدام از داستان‌ها متناسب با حال‌وهوای داستان تغییر می‌کند. بهیان با روایت آدم‌های مختلف از طبقه و تفکری بعید از هم، نشان می‌دهد نویسنده‌ای است با نگاه و شناخت عمیق به آدم‌ها. داستان‌هایی مانند «خواهر و برادر» یا «در سرزمینی دیگر» با یک معما یا مسئله‌ آغاز می‌شود که در گذشته روی داده است. در این داستان‌ها امر مبهم رفته‌رفته در طول روایت آشکار می‌شود. داستان‌ «راننده تاکسی تلفنی» به‌لحاظ فضا و زبان شاید از داستان‌های متمایز مجموعه باشد. در داستان‌های «ایستگاه راه‌آهن»، «تک‌صندلی» و تا حدی «دگرگونی» نیز هیچ اتفاقی نمی‌افتد و از این منظر از داستان‌‌نویسی معمول اخیر فاصله می‌گیرد. روایت بیش از آنکه بار اتفاقی را به‌دوش بکشد با تصویر و نگاه، شخصیت‌ها و فضای داستانی را خلق می‌کند. از شاپور بهیان چندی پیش مجموعه‌مقالاتی با‌عنوان «چکامه گذشته، مرثیه زوال» در حوزه نقد ادبی منتشر شده بود و البته دو ترجمه مهم در حوزه نقد: «رمان تاریخی» لوکاچ و «ادبیات اقلیتِ» ژیل دلوز.