از یادداشت های نیما یوشیج:

کارمند معیل اداره به من گفت:" من همه جور خدمات دولتی را انجام داده ام،اما ترقی نکرده ام. بالاخره سفسفه(فلسفه) هم خوانده ام.(و یک کتاب علم اقتصاد به من نشان داد.) باز هم پیشرفت نکردم."