تبلیغات
شاپور بهیان

شاپور بهیانرکوئیم برای یک راهبه،اولین بار در 1951 منتشر شد.شامل سه پیشدرآمد تاریخی و هفت صحنه نمایشی است. رویدادهای آن در ایالت خیالی یوکناپاتافا میگذارد. رکوئیم اثری تجربی است مرکب از رمان و نمایشنامه. روایت اصلی به شکل دراماتیک ارئه میشود؛پیشدرآمدهای تاریخی رمان نیز به شکل داستانی. هر پیشدرآمد معطوف است به بنیانگذاری یک نهاد – به ترتیب، دادگاه، کاپیتول،زندان.درونمایه اصلی این رمان سیطره گذشته، تلاش برای رهایی از آن، شناخت گناه و کوشش برای کسب رستگاری از طریق رنج است.

رکوئیم برای یک راهبه،جایگاه مهمی درمیان آثار ویلیام فاکنر دارد. این اثر اولین و یگانه تاریخ گاهشمارانه ایالت یوکناپاتافا،سکونتگاه خیالی قهرمانان داستانهای فاکنر است. در اینجاست که فاکنر داستان نهایی بنیانگذاری جفرسون را در نیمهٔ اول قرن نوزدهم می گوید و آن را تا 1951- یعنی زمان نوشتن این رمان- دنبال میکند. فاکنر در رکوئیم منظری کلی از جهان مخلوق خود ارائه میدهد و جفرسون را به صورت عالم ضعیری از عالم کبیر بازمیآفریند. در اینجا او به شکل صریحتری به بررسی بنیانهای تمدن و رابطه انسان و تمدن ،جدال میان تمدن و وحشبوم میپردازد. فاکنر در این اثر تقریباٌ به همه مضامین آثار قبلیاش اشارهای کرده است؛از جمله کل داستان رمان حریم،داستان ساتپن و معمار فرانسویاش در ابشالوم، ابشالوم!، داستان رایدر در "دلقک داغدار"، داستان سیسلیا فارمر در تسخیرناپذیر و در ناخوانده در غبار.داستان نانسی مانیگو و آقای استوال، شماس کلیسا در "آن آفتاب غروب".او حتی از عبارتی از خشم و هیاهو برای توصیف شهر جدید جفرسون و نظم اجتماعیاش برگرد ساختمانهای تجاری اطراف میدان روبهروی دادگاه استفاده میکند.

آلبرکامو در 1956 با اقتباس از رمان رکوئیم برای یک راهبه ،نمایشنامهای به همین نام نوشت .او همچنین مقدمهای بر ترجمه فرانسوی رکوئیم نوشت.کوچه مادرماینا پر از آشغال است. انگار چند روزی مآمورهای شهرداری این طرف نیامدهاند. از برادرم میپرسم چرا اینجا این طوری شده است. میگوید کسی زوج و فرد را رعایت نمیکند.چند روز پیش سرظهر یکی از مآمورهای شهرداری ایستاده بود وسط کوچه ، اعصابش خرد بود که چرا مردم رعایت نمیکنند. همان موقع یک نفر از توی یکی از ساختمانَها بیرون آمد؛ کیسهٔ آشغال دستشْ که بگذارد دم در. مآمور شهرداری میگوید آقا چرا الان میگذاری.  مرد معصومانه و گیج میگوید آخه الان پر شد.


كسانی كه در اتوبوس به بیرون نگاه میكنند با اینكه تصویر خیابان دم به دم جلوشان تغییر میكند اما حالت چهره شان  طوری است كه انگار به نقطه ای ثابت مینگرند

چشمها دودو نمی زند سر كج نمی شود تا سوژه ای را دنبال كند.

آیا نشانه ای این نیست كه پس چشم ذهن درگیر موضوعی ثابت است و همین، چهره را ثابت كرده است؟

 


 مقاله ای از من با عنوان زندگینامه خود نوشت و مساله هویدایی در مجله "سینما و ادبیات " شماره 64 آبان و آذر سال 96
فصلنامه زنده رود. شماره٦٥بهاروتابستان ٩٦
بخش ویژه: درباره داستان
١-هنرداستان.  هنرى جیمز. شاپوربهیان
٢-نظریه هایى درباه داستان كوتاه. ریكاردوپیگلیا. احمداخوت
٣-هنوز فقط مى نویسم. ان تیلر. احمداخوت٤- داستان كوتاه ؛ مراحل مختلف بازبینى. انتونیانلسون. محمد محسن شیرازى٥-اصفهانم راچكونه مى نویسم. على خدایى. ٦- نوشتن زندگى است. عباس عبدى. ٧-چراوچگونه مى نویسم. اورهان كمال. مرتضى هاشمى نیازى. ٨- تلون من. محمدطلوعى. ٩- خاطرات نوشتن. ارش اذرپناه. ١٠- تعریف ًوشخصیت پردازى ضد قهرمان  جسیكاپیج مورل. احمدحسن زاده
داستان:
١- عاشق كوروكر. لاراولپنیار. ایرج پارسایى٢-)باباى حسین. لیلا میرباقرى٣- نفس عمیق. مریم مجنون
شعر: از
محمود سجادى. ارش اخوت. ساراشفیع خانى. حیاتقلى فرخ منش. علیرضامعصومى. منصورململى. سحرمهندسى نمین. شهین نبویان پور
مقاله:

١-فرهنگ مرات البلها. مقدمه وحواشى حسام الدین نبوى نژاد٢- شیشه عمردیو. زهرا معینى فرد


 

 

1.خواب دیدم عده‌ای جمع شده‌اند دم سازمان سنجش آموزش عالی تا به نتیجه آزمون اعتراض کنند. یکی از خانواده‌ها پارچه زده بود که علت رد شدن دختر ما، "خودش، ما و سازمان سنجش است".

2.راننده ادامه داد یک آقایی بود کت و شلواری با یک کیف سامسونت درست مثل شما[کیف من سامسونت نبود]. گفتم آقا شما اگر می‌خواهید با ما  بیایید بگویید اگر نه آن طرف تر بیاستید تا ما تکلیف‌مان را بدانیم. گفت مگر چه فرق می‌کند. یا با شما می‌رویم یا با یکی دیگر. گفتم فرقش این است که اگر با شخصیِ عبوری رفتی،کیفت جا ماند توی ماشین ، دیگر نمی‌توانی بهش برسی. اما اگر با ما آمدی ،این‌طور نمی‌شود.هیچی سه نفر دیگر آمدند و ما راندیم تا رسیدم. من هم اصلا به فکرم نرسید که این‌ آقا کیفش را برنداشته از صندوق عقب. او هم یادش رفت بردارد. وسط راه یکی از بچه‌ها زنگ زد.حال قضیه را گفت. گفت این بدبخت داره مثل بید می‌لرزه. می‌گوید توی کیفم پنجاه میلیون پوله. گفتم بهش بگو نگران نباش. می‌آیم کیفت را می‌دهم.گفته بود که خالی برگرد. زودتر بیا. ما هم خالی برگشتیم. دیدم راست می‌گویند. داشت مثل بید می‌لرزید. گفتم من چی بهت گفتم . تو دو تا اشتباه کردی. یکی این‌که می‌خواستی به شخصی اعتماد کنی. دوم این‌که گفتی توی کیفت پول است.گفت قربانت بروم. مخلصتم. گفتم  بیا. در صندوق را می‌زنم. من بازش هم نکردم . کیفت را بردار. ببین تمام و کمال است یا نه. گفت درسته . گفتم دِ نه. باید کاغذ بدهی که من همه چیز را صحیح و سالم به شما تحویل دادم. گفت یعنی چی. گفتم آمدیم رفتی و بعد گفتی این‌قدرش کمه. من از کجا به شما ثابت کنم. نوشت و داد. من درسته الان رانندگی می‌کنم. اما خودم یک پا حقوق‌دانم. بگو فلان عمل  تا الان ماده قانونی‌اش را بگویم. یک بار یکی از مسافرها گفت گوشی‌ات را بده زنگ بزنم. گفتم راست‌اش را می‌خواهی بدانی یا دروغش را؟ دروغش این است که بگویم شارژ ندارد. راستش این است که نمی‌خواهم بدهم،می‌خواهی بگویی چه؟...

وقتی مسافر اولی پیاده شد،هزارتومان بیشتر ازش گرفت.[طرف داشت با گوشی‌اش حرف می‌زد و حرف‌هایش نشان می‌داد یک حقوق‌دان جوان است و من مرتب کلمه شعبه را لابلای صحبت‌های راننده از او می‌شنیدم] یاد‌آوری کردم که گفتی این‌قدر. هرچند سختم بود بهش بگویم. توی راه کلی عزت و احترام گذاشته بود و یک بیوگرافی کامل از زندگی‌اش ، از سربازی‌،معافی، از اتاق بازرگانی. از بسازو بفروشی که بعد فهمیده اهلش نیست، برایم گفته بود.در جواب همان‌طور که انتظار داشتم آسمان ریسمان بافت.صدای ویگن را هم بیشتر کرد. زن و شوهر جوان همراه‌مان را دم بیمارستان پیاده کرد که یادم بود طی کرده بود نفری هفت‌تومان تا آنجا. جوان وقتی پرسید چقدر بدهد ؟راننده دو‌باره بیشتر گفت اما بلافاصله اصلاح کرد:" شما پانزده بدهید. نه چهارده بدهید."

برای من این اتفاق نیفتاد.همانی را گرفت که طی‌ کرده بود. بیشتر نگفت که بعد کم‌ترش کند.بله امروز شنبه اول مهر است.نشسته‌ام توی سلف استادها. حسابم این است كه دانشجو نیامده ظاهراً.كارمندها هم رفته‌اند مراسم. یكی از استادهای خوش مشرب وارد می‌شود.همه پا می‌شوند به  روبوسی و سلام و تعارف. قبلاً وقتی دست می‌داد دست‌اش را مشت می‌کرد و تو باید متقابلاً دست‌ات را مشت می‌کردی تا مشت تو و مشت او یک لحظه به هم بخورند؛ این شیوه دست دادنش بود. اما این بار این اتفاق نمی‌افتد.معمولی دست می‌دهد؛با من هم كه در جمع شان مدعوم ، دست می‌دهد ، روبوسی می‌‌کند. می‌نشیند كنار یكی از استادها و از این  حرف می‌زند كه تابستان ساخت وساز داشته؛ كارهای شهرداری را می‌كرده،  دنبال بنا  و آجر و لوله و این چیزها بوده.همین طور كه حرف می‌زند قدرت مرد معمولی اهل عمل را حس می‌كنم كه دمی آرام و قرار ندارد و پیوسته در كار پیشرفت در مسیر تعریف شده زندگی است ،در خود فرومی‌روم؛شاید متوجه می‌شود. بعد مدتی از پشت میز بلند می‌شود می‌آید سراغ‌ام؛ دست می‌مالد به گرده‌ام و روی تیره پشتم به رسم رفاقت.

"خوب آقا جان تابستان چه كردید؟"

 بگویم چه؟

می‌گویم:" هیچی؛ زندگی می‌كردم."فکر می‌کنم حرفی زده‌ام که  گفتگو را می‌کشاند به مباحث فراتر از ساختمان‌سازی و روزمرگی.و آماده‌ام که بشنوم که خب از خیام چه خبر.

 اما جمله من  انگار توی حافظه كلامی اش تعریف نشده است؛انگار نشنیده باشد، می‌گوید:" فیلم می‌ساختی؟"

می‌گویم:"فیلم؟ نه من كار فیلم نمی کنم."

 یك دم ابهام به چهره اش می‌نشیند.اما نه آن طور كه نشانه كم آوردن باشد؛بلکه به این معنی که  این طور استنباط کنی شاید-البته شاید-دارد به این فکر می‌کند که تو قبلاً بهش گفته‌ای كه فیلم می سازی یا یكی بهش گفته این فیلم می‌سازد و حالا دارد به یاد می‌آورد که اشتباه در کجای کار بوده، که او را به اظهار جمله‌ای رسانده که در آن مطمئن بوده.

به این تصور که قبلا توی ذهنم نطفه بسته بود در باره خیام بیشتر فکر می‌کنم؛این‌طور که یادم می‌آید  یك بار توی حیاط ریگریزی شده دانشگاه با هم قدم می‌زدیم و من  انگار درباره خیام هدایت و خیام فیتزجرالد با او حرف می‌زدم و او هی می‌گفت:" احسنت احسنت."

 می بینم بهتر است چیزی بگویم؛ می‌گویم:" خب یکی دو تا مطلب نوشتم." سری تکان می‌دهد:" احسنت. احسنت." و دیگر دارد می‌رود که من هم ازش می‌پرسم :" استاد شما چه می‌کردید؟"

نه با آن اشتیاق که برای همکارش می‌گفت، اما با همان اطمینان می‌گوید:" ساختمان می‌ساختم."  

حالا نمی‌دانم او اصلاً آن موقع به این حرف‌های من گوش می‌داده یا نه. نکند من آن موقع داشتم درباره فیلم حرف می‌زدم و او را به این اشتباه انداختم که فیلم هم می‌سازم.

کم‌کم دارم به شک می‌افتم که  اصلاً چه کسی بود که با او درباره خیام و فیتزجرالد حرف می‌زدم؛اصلا چنین آدمی وجود داشته.


http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/fantezi2[6964238].PDFشهریور 41 به دنیا آمدم. پدرم دو ماه دیرتر برایم شناسنامه گرفت. شد 26 آبان‌ماه 41. این تاریخ تا مدت‌ها یادم نمی‌ماند. وقتی کارمندی، کسی که تاریخ تولد شناسنامه‌ای‌ام را می‌پرسید که برای کاری لازم داشت،  به دست و پا می‌افتادم که ای خدا حالا کی بود این تاریخ تولد رسمی و انتظار و تعجب او، بر هول و ولایم می‌افزود؛ هنوز نرفته‌ام پی بگیرم که آن شهریور 41 چه اتفاق‌هایی افتاد در کل کشور و در کل دنیا؛ هر چه بود من هم یکی از همین اتفاق‌ها بودم که همه‌شان را کنار هم بگذاریم می‌شود سرنوشت آدمی مثل من. باز می‌توانم ادامه بدهم و همان قضیه شناسنامه را دنبال کنم و ربطش بدهم به سرنوشت؛وقتی محضردار از پدرم پرسید:" اسمش را چه می‌خواهی بگذاری؟"پدر گفت:" شاهرخ". می‌‌توانم تصور کنم که پدر لحظه‌ای به چهره محضردار نگاه کرده بود و با تردید اسم را گفته بود؛ انگار بخواهد نظر محضردار را هم بداند و طرفْ انتظار پدر را بی‌پاسخ نگذاشت. گفت:" شاهرخ نمی‌شه، شاه توشه." برای پدر توضیح داد شاه منحصر است به خاندان پهلوی،""شارخ هم که نمی‌شود گذاشت؛ پدر گفت:"شاپور چطوره؟"و محضردار نوشت شاپور؛و لابد سعی کرد اسم‌ام را فشرده، بدون تکیه احتمالی روی ه ترسناک و تابو، تلفظ کند. سعی کرد اسمم را در هم بپیچد. سریع بگوید؛ طوری که حتی بشود نشنیدش که محضردار بگوید یک بار دیگر بگو.پس از همان اول اول حذف در زندگی‌ام وارد شد. از همان اول نام‌ام کامل نبود و این حذف‌شدن‌ مسیرش را کماکان در زندگی‌ام ادامه داده است .

 اما این بخشی از روایت است؛تری ایگلتون پارانویا را وضعیتی می‌داندکه در آن همه چیز "به‌نحو آزاردهنده‌ای" معنادار می‌نماید و در این وضعیت،همه معانی به هم مرتبط می‌شوند تا یک نظام همبسته را به‌وجود آورند .جهان تبدیل به یک کلان‌روایت واحد می‌شود، یک پلات، یک طرح،که در‌آن جایی برای امر اتفاقی وجود ندارد.بین شخصیت و رویداد رابطه‌ای مرموز وجود دارد.رمان از دیکنز تا جویس هم همین را  نشان داده است. فروید فکر می‌کرد که نزدیک‌ترین چیز به پارانویا فلسفه است که دنبال این است  که کلیدی برای همه واقعیت پیدا کند.باز به عقیده ایگلتون  داستان هم می‌تواند همین وضع را داشته باشد.چون داستان، جزییات و تکه‌های مختلف  را در کنار هم قرار می‌دهد تا مطابق با یک بینش منجسم، جهانی را خلق کند.

 یک بار دخترم به من گفت که همیشه در خیابان احساس می‌کنم مردم دارند در باره‌ام فکر‌می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، برای خودشان نظر می‌دهند. نظرش این بود که آنها واقعا کاری با او ندارند. سرشان به خودشان گرم است. او معتقد بود این حس را من به او منتقل کرده‌ام. سر میز نهار یا شام ،یا در موقعیت‌های دیگر، وقتی از برخوردهای روزانه‌ام با آدم‌های مختلف حرف می‌زنم، مرتب دارم چیزی را به چیزی ربط می‌دهم که در عمل و در واقعیت ، ممکن است وجود نداشته باشد.داستانی دیدن دنیا، یک سمپتومِ پارانویاست. اما من بدون داستان چه می‌توانم بکنم؟
آخر مرداد برای یک هفته رفتیم چین.با زینت و نوشین که یکی از تصویرهایش برای کتاب کودک انتخاب شده بود تا در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب که در پکن برگزار می‌شد، نمایش داده شود.مشکل بزرگ ما در چین ، این بود که نمی‌توانستیم درست ارتباط برقرار کنیم. به نظر می‌رسید چینی‌ها بر اساس نظام دوتایی آره-نه یا یک دو برنامه‌ریزی‌ شده‌اند. شق دیگری وجود نداشت.در بانک برای تبدیل پول بعد از نیم ساعتی که انتظار کشیدیم کارمند بانک در‌آمد گفت سیستم جواب نمی‌دهد. ساری.بعد فکر کردیم نکند مقدار دلارها را زیاد نوشیتم. مثلا باید می‌نوشتیم سیصد دلار نوشته بودیم ششصد دلار.می‌توانست بگوید ما نمی‌توانیم بیشتر از سیصد برای هر توریستی چینج کنیم یا توضیح بدهد چه کنیم. ساری.دم در نمایشگاه فکر کردیم اگر جلومان را بگیرند، که این همه راه آمده بودیم و بگویند نه شما نمی‌توانید بیایید تو،یا باید معرفی‌نامه داشته باشید، دیگر رد خورنداشت. باید برمی‌گشتیم.چطوری حالی‌شان می‌کردیم که اقلا به یکی از ایرانی‌هایی که توی یکی از آن سالن‌هاست و مسئول است بگویند بیاید گره از کار ما بازکنند؟ در راه  نمایشگاه مطمئن نبودیم که راننده حالیش شده است که ما را کجا ببرد یا نه. نوشین یکی دو بار نقشه را نشانش داد و او سری تکان داد. سه ربعی راه آمده بودیم. هیچ کلامی نمی‌شد رد و بدل کرد. وقتی هم می‌خواست حرف بزند چینی حرف می‌زد. ما عملا برای او وجود نداشتیم. به این معنی که می‌دیدم دست می‌کند توی دماغ. گلو را صاف می‌کند و مفش را با صدا بالا می‌کشد.برای دوست‌هایم نوشتم در چین با آدم‌های عادی که حرف می‌زنی انگار داری با ماهی حرف می‌زنی، با راننده جماعت انگار با جلبک.البته این اغراق بود.اما حسی کلی بود از برخوردها؛ وگرنه صحنه‌هایی هم بود که می‌فهمیدی رفتارها زیاد با رفتارهای مألوف فرق ندارد؛ مثلاً زن‌های فروشنده چینی که پشت بساط‌‌شان در یک فروشگاه بزرگ ایستاده بودند، با هم بلند بلند حرف می‌زدند و می‌خندید و آواز می‌خواندند، مرا یاد دستفروش‌های زن خودمان در شمال می‌انداخت؛ یا میوه فروش دوره‌گردی که خواستم باهاش چانه بزنم مثلاً که به جای دوازه یوان ده یوان بدهمش بابت سه تا هلو، که حالت چهره‌اش وقتی التماس‌آمیز شد، دقیقا این جملات را به ذهنم آورد که "خداشاهده صرف نمی‌کنه."اما این ترجمه‌ها در چین نادر بود. نمی‌شد حالتی را به زبان خودت ترجمه کنی.الان می‌فهمم بورخس هم که  نظام تقسیم‌بندی "دایره‌المعارف چینی "را توصیف می‌کند، زیاد بی‌راه نرفته بوده است. در این نظام، متعلق به امپراطور، سگ‌های ولگرد، ناشمردنی‌ها،ترسیم‌شده با قلم‌موی ظریف،آن‌که از دور چون پشه می‌نماید و چند مورد دیگر را برای تقسیم‌بندی حیوانات در چین آورده بود.فوکو هم که از همین تقسیم‌بندی بورخس الهام گرفته بود تا کتاب" نظم چیزها" را بنویسد، می‌گوید چیزی که من فهمیدم امکان‌ناپذیری عبور ما از  نظام فکری‌مان، به این نظام فکری و عدم امکان درک این تقسیم‌بندی است. می‌توانم بگویم در چین خیلی به این آستانه عدم امکان درک نزدیک بودم. گاهی ذله می‌شدم ، می‌گفتم نکند آمدیم یک سیاره دیگر؟ می‌دیدی باران را نم‌نم شروع می‌کند به باریدن و آنها انگار کوک‌شده، جلدی چتر در می‌آوردند می‌گرفتند بالای سرشان. و گاهی که بند هم می‌آمد باز این‌ها چتر را نمی‌بستند.در نمایشگاه، توی خود شهر ،دلم می‌خواست کسی را پیدا کنم تا با او در باره مشاهداتم حرف بزنم. که فقط مطمئن شوم تنها خودم نیستیم، که مثلا شهر ندیده‌ام. در نمایشگاه ایرانی‌ها ریلکس بودند. البته آنها مهمان نمایندگی ایران بودند، یا سفارت ایران.استادی که آنجا بود حسرت می‌خورد که اینها چقدر آسوده‌اند و هیچ اضطرابی ندارند.اما از آن خط بورخسی ، هیچ حرفی به میان نیامد.در یک فروشگاه هم دو ایرانی را دیدم که  سرگردان بودند و یکی‌شان انگار عصبانی هم بود که اصلا طرف من نیامد و فکر کردم به مشکل من دچارند که وقتی  آن که کم‌تر عصبانی بود، گفت ببخشید باهاش دست دادم. زینت بعد گفت دوست‌ات بود؟ ازم سراغ فروشگاه‌های ارزان را می‌گرفت. می‌خواست سوغات بخرد. آمده بودند مأموریت و مشکل مرا ابداً نداشتند.

 


تاریخ بیداری ایرانیان را می‌خواندم از ناظم‌الاسلام کرمانی. رسیدم به بازجویی‌های میرزارضای کرمانی؛ نویسنده کتاب می‌گوید او و دوست‌ش همان روز ترور ناصرالدین‌شاه رفتند به زیارت. بدون آنکه بدانند این قضیه قرار است اتفاق بیفتد.دوستش به او می‌گوید حالا که آمدیم خوب است برویم ناصرالدین‌شاه را هم ببینم؛ البته منظورش این است او را درحال زیارت تماشا کنند. اما نویسنده بهانه می‌آورد که آن‌وقت نیت‌مان که زیارت است از بین می‌رود و در حجره‌ای منتظر می‌مانند. بعد متوجه می‌شوند ناصرالدین شاه تیر خورده. بیرون می‌روند و می‌بینند که میرزارضا را گرفته‌اند سوار درشکه‌اش کرده‌اند و دارند می‌برند:" او با اطمینان که از جبهه بی‌گناهان مشاهده است به اطراف خود می‌نگریست و نظاره مردم می‌کرد". کل جریان استنطاق بر یک اصرار و یک امتناع بناشده است. اصرار مستنطق که او همدست داشته، برنامه‌ ریخته، از قبل می‌دانسته چه می‌خواهد بکند و امتناع میرزا که اصلاً این‌طور نبوده. تپانچه را برای کشتن ناصرالدین شاه نخریده.آن را برای امنیت در بادکوبه خریده. خیال داشته عریضه بدهد به صدرالعظم که امان بخواهد. از عثمانی برگشته بود و از تهدید دشمنانش می‌ترسید. اما توی بازار متوجه می‌شود که شاه خیال دارد برود زیارت شاه‌عبدالعظیم. همان‌جا به فکرش می‌رسد که این کار را بکند. 

در یک جا مستنطق سراغ تپانچه را می‌گیرد. می‌گوید :" زنی آن را در ربود." میرزا رضا می‌گوید "خیر زنی در میان نبود.این‌ها مزخرفات است. پس ایران ما یک‌باره نهلیست شده‌اند که میان آنها آن‌طور زن‌های شیرزن پیدا شود." فکر کنم در اروپا کسانی که دست به ترور می‌زدند در آن زمان "نهلیست" می‌خواندند و شاید معنایش " از جان‌‌گذشته" باشد.احتمالا مردم از این کلمه  آن زمان استفاده می‌کردند،امروز مردم اگر هم اتفاقا به کار ببرند می‌گویند پوچ‌گرا که بواسطه بعضی مدرسان نیم‌بندخوان دانشگاه،و شاید هم روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به میان مردم راه یافته است.

یک مورد دیگر که نظرگیر بود، رفتار سیدجمال با این فدایی زجرکشیده بود. می‌گوید وقتی او شرح‌حال دردناک خود را با سوزو گذاز برای او می‌گفته، سید جمال به او تشر زده :" خفه شو" ..." با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. چنانچه فرنگی‌ها بلیاتی که برای خیر می‌کشند همین‌طور باکمال بشاشت ذکر می‌‌کنند."

میرزا رضا در استنطاق شاید از کشتن شاه شخصاً خوشحال نباشد، اما در توجیه عملش باز به "تواریخ فرنگی‌ها" رجوع می‌کند:" به  تواریخ فرنگ نگاه کنید برای اجرای مقصد بزرگ تا خونریزی نشده است،مقصود به عمل نیامده." او در توجیه عملش به ترورهای مثلا اسماعیلیان استناد نمی‌کند بلکه به فرنگ اشاره می‌کند.

البته گاهی آدم در حقیقت این سند شک می‌کند و نمی‌داند واقعاً این استنطاق به همین صورت بوده یا در آن دست برده شده. مثلا میرزا رضا می‌گوید در استانبول به سید خیلی عزت و احترام می‌گذاشتند و سلطان عثمانی می‌خواست به کمک او امپراطوری عثمانی را راه بیندازد. اما ناصرالدین‌شاه مانعی برسر این کار بود.چون میان مسلمانان دودستگی ایجاد می‌کرد.بنابراین می‌شود نتیجه گرفت آنها میرزا را فرستادند تا ناصر الدین‌شاه را بکشد. البته از طرفی بعد میانه سلطان و سید به هم می‌خورد و سید به لندن، به تبعید می‌رود؛ پس به نظر نمی‌رسد این بخش از حرف‌های میرزا ساختگی باشد. مگراین ‌که بگوییم مستنطق یادش رفته قسمت شکرآب‌شدن روابط سلطان و سید را حذف کند. 


هفته پیش در جمعه بازار کتاب اصفهان کتاب غیرمنتظره‌ای پیدا کردم به اسم جنگ داخلی در آمریکا از آلن بارکر ترجمه حسن مرندی. سال 46 انتشارات فرانکلین. کتابفروش گذاشته بودش بین کتاب‌های جیبی دیگر توی یک کارتن بزرگ. من مدت‌ها بود دنبال کتابی مربوط به جنگ داخلی آمریکا بودم. یک کتاب ققنوس چاپ کرد در سری کتاب‌های تاریخ جهان که آن هم خیلی به دردم خورد.ولی کتاب بارکر خیلی خوب بود. متوجه‌ام کرد که یک مورخ تا حدی مثل یک رمان‌نویس است. اما ابزار او مواد و مصالح تاریخی و فاکت‌ها هستند.او ترسیم چهره‌ها را درست مثل یک رمان‌نویس انجام می‌دهد.گاهی وقت‌ها از جمله‌هایی که نقل می‌کرد کلی می‌خندیدم. مثلا از فلانی که سیاستمدار است می‌پرسند سیاستمدار شریف چه‌طور آدمی است؟می‌گوید :" کسی که وقتی خریدیش،دیگر زیرش نزند." یا در باره خصوصیات اخلاقی یک سیاستمدار دیگر، یکی از مخالفانش می‌گوید:" او فقط بخاری گداخته را نمی‌دزد." چند روز بعد که ازش می‌پرسند چرا این حرف را زده‌ای ، می‌گوید معذرت می‌خواهم او از بخاری گذاخته هم نمی‌گذرد.در هرصورت من به خاطر کتاب رکوییم فاکنر مجبور شدم  کتاب‌هایی درباره جنگ داخلی آمریکا بخوانم. فهم این جنگ درک بهتری به ما از آثار فاکنر می‌دهد. از این بابت که جنوبی‌ها بعد از شکست ، به اسطوره‌سازی در باره جنوب رو آوردند. جنوب واجد همه خوبی‌ها و شرافت‌ها و برتری‌ها شد. این تصویر واکنشی بود به شکست مردمی ناکام؛ مفری بود برای تحمل آن . اما این تصویر تا مدتی بعد تبدیل شد به میراث همه آمریکاییان. چه جنوبی و چه شمالی. بعد از جنگ کهنه‌سربازان هر دو طرف گرد هم می‌آمدند و پایان دشمنی را اعلام می‌کردند.و جشن‌های ملی برای شهدای هر دو گروه به یکسان برگزار می‌شد.موضوعی که من با آن درگیرم این است که فاکنر با کدام یک از این تصویرها، تصویرهای قبل از جنگ یا بعد از جنگ درگیر است؟ و چرا؟ اصرار او بر جنوب قبل از جنگ، آیا واپسگرایانه است؟ آیا او خود در ساختن این تصویر رمانتیک از جنوب نقش نداشت و نویسنده تا چه حد می‌تواند از اسطوره‌های دوران خود دوری کند؟


امروز ٥ تیرماه نود وشش ،  روز عید فطر ،در تهران ،خانه هنرمندان مراسم  تشییع پیكر كورش اسدی بود

مرگی نامنتظر كه  مراسم، مثل هر مراسم دیگری باید آن را به سرعت به امری عادی تبدیل می كرد.من رفتم تا مناسك بازگشت به روال روزمره را انجام دهم.رفتم تا مرگ را رام شده ببینم. تا از این شوك در آیم. انگار رفتم تا اقلا با نزدیك تر شدن به تن مرده اش ؛با قرار گرفتن در جوارش ،حتی با بغض كردن،ازش بخواهم اجازه بدهد زندگی به روال معمولش برگردد.دیدم او را آوردند. پیچیده لای ترمه .انگار بگویند عادی تر از این؟ اما یك چیزی مثل حفره،یك خلا این وسط هست كه كورش اسدی عمدا ایجادش كرد و همین جور آدم را به داخل خودش می كشد