شاپور بهیان


 

 برای سوار شدن به اتوبوس دویدم. مجبور شدم مدتی دنبال کارت اتوبوس بگردم. همان موقع مرد جوانی که روی صندلی پشت راننده نشسته بود، گفت آقا خودکار داری؟گفتم بله الان. دنبال کارتم می‌گشتم. او انگار عجله داشت و منتظر من بود تا خودکار بهش بدهم. بعد کارت را که زدم خواستم بروم بنشیم تا خودکار را پیدا کنم. اما مرد منتظر نگاهم می‌کرد. مطمئن بودم توی یکی از جیب‌هایم است. ما از روی پل فلزی گذشتیم و رفتیم توی نظر.مرد داشت چیزی را روی یک کاغذ یادداشت می‌کرد انگار آدرسی را ؛چون شنیدم داشت می‌گفت "رودکی "که سوار شدم.گفتم باشه الان می‌نشینم پیدا می‌کنم برات. گفت اصلاً بیاین همین جا بشیین. و رفت گوشه پنجره . نشستم کنارش. خودکار را بهش دادم. شروع کرد به نوشتن روی کاغذ.بعد خودکار را بهم پس داد.صدایش گرفته بود و سرفه می‌کرد.گاهی دست می گذاشت روی گلو و فشار می‌داد.بعد تلفنش زنگ زد و گفت آقا من الان . و از من پرسید الان کجا هستیم. گفتم نظر. بعد گفت ها. راننده گاهی سوت بلبلی‌ اتوبوس را می‌زد. بعد دو باره تلفن مرد زنگ زد و بعد که جواب داد گفت خواهرم بود. خواهرم می‌گوید کجایی بیایم دنبالت. دامادمون را می‌خواد بفرسته دنبالم. الان دیگه نمی‌شه. چون گفتم نظرم.می‌خوام برم اون یکی غرفه.آره چون خواهرم پنج ماهه بارداره.من زیر لب یک دعایی گفتم که مرسوم است، گفت سلامت باشی. آره چون من و اون خیلی همدیگه رو دوست داریم. می‌دونم بلند می شه، می دونم به زحمت می‌افته.می دونم این کارو می‌کنه.حالا رفتم خونه می گم بابا نظر بودم رفته بودم یه فیش بانکی بود تحویل دادم.بعد راننده ایستاد و گفت آقا یه لحظه. و مرد گفت باشه آقا راحت باش. قربونت. ورفت پایین چیزی بخرد.من گفتم چرا . گفت برای‌ این‌که چی بگم خواهرم ناراحت نشه. بعد از یکی دو ثانیه گفت آها من می‌خواستم شربتم را بخورم. از صبح داد می‌زنیم تا شب اونوقت تمام همدروه شاگردای ما. داد زن بود برای یک مانتوفروشی کار می‌کرد.گفتم نمی‌شه یک بلندگودست بگیری؟ گفت آقا من همین جوری که داد می‌زنم همه رفتن شکایت کردن. صاحب کار من گفته آقا من اینو آوردم اینجا که داد بزنه.هزاربار هم گفته، گفته اگه صدات بیاد پایین،تن صدات بیاد پایین مثل بقیه شاگردا قبلی می‌گم برو خوش آومدی.اونا رفتن شکایت کردن چون صدای من بلند بود.مأمور شهرداری هم اومد. بعد دوباره راننده آمد بالا یک عذرخواهی کرد و دادزن گفت آقا راحت باش. خواهش می کنم.من براش توضیح دادم اینا حسودی می‌کنن ، اینا می‌بینن یه بچه تهران داره مشتری‌ها را می کشه سمت مغازه ناراحت می‌شن. گفتم ولی تو چقدر می‌تونی دوام داشته باشی تو این کار؟ گفت چه کار کنم. فنی‌کار خط کشتارگاه بودم. خدا لعنت کنه باعث و بانی شو. الان ام بعد از عید  باید برم دنبال کار. کجا برم. قراردادم تا عیده. بعد ازش خواستم درباره فنی‌کاری اش توضیح بدهد برایم. گفت فنی کار خط کشتارگاه یعنی ، ما تو اصطلاح حالا می گن یارو خانم دکتره آقا دکتره، ولی باید به ما بگن دکترای فنی.  با هفتاد هشتاد میلیون پیچ و مهره سروکار داری.پیچ و مهره‌ها هم الکی نیستند. بگی این آچار رو می‌اندازم او ن آچاررو می آندازم. نه.کورنلی داره .اوه تا من بهت بگم.من کار می‌کردم شب و روز تو دو هفته می‌زد پس کله‌ام.کسی که کاررو یادم داد مهندس حسین کشاورزیان پدر دماپلاتون ایران بود کسی که پشت لبش تازه سبز شده بود، از طرف شاه ، چی بود، معاون هویدا داشت بهش مدال می‌داد. روزنامه شونگه داشته بود. بیست و یک روز تمام از لوله ها بالا رفته بود از بالا ببینه روس ها چطور از گاز منون چی ، گاز چی بگو. که می‌دن تو سردخونه. گاز آمونیاک . آره گاز آمونیاک. بیست و یک روز تمام سینه خیز بوده.اومد به سرکارگر آن موقع گفت آمونیاک کاره. یعنی چه.گفت من آمونیاک‌کارم اجازه بده روس‌ها نرن تو.رفت تو کارا را راه انداخت. هویدا آمد.  بابا بزرگ‌ترین کشتارگاه‌های مرغ.. افتخار می‌کنم  شاگرد او بودم. اسمش توی کتاب هنرستان فنی حرفه‌ای آمده . پسرش تو انگلیس  داره محاسبات بین ستاره‌ای می‌کنه.بعد ازش خواستم درباره کشتن مرغ‌ها حرف بزند. مرغ‌ها را باید با دست سربرید .رو به قبله.آدم بوده شست دستشو زده.تا قبل از این‌که دستکش فلزی‌ها بیاد.ولی بازم جوابگو نیست. شب که سرمی برن. خوابش می گیره می‌زنه دست خودش انگشت خودش رو می بره.چاقوچی. مال آلمانه.هر ماشینی، سی تا بار ماشین می‌یاد.یه نفر سربر باید باشه.حساب بخوای بکنی می‌بینی هشت میلیون مرغو تا صبح سربریده.حالا مثلا به بعضی‌ها می‌گی. می گه هفت ملیون.چیزی نیست. دستگاه پشت سرهم داره میاد.آدم بوده تو چرت داشته سر می بریده.آومدن دیدن اه. اینا که رو به قبله سربریده نشدن.حروم شدن.کل بار حروم شده. چون باید این چیه گلو را بیاره پایین. از بالا زده. چون تو چرت بوده.اخراجش کردن.بله الکی که نیست.من خودم دو تا بارو نشستم سربریدم به من گفت سرببرگفتم اخراجم بکنی سرنمی‌برم.سرهنگ بهش می‌گفتیم سرهنگ منو اخراج کنی من راحت‌ترم تا وایستم پای این کار.بعد دو باره شربتش را درآورد. راننده گفت سررودکی. مرد با عجله و دستپاچه بلند شد .خداحافظی کرد. همین طور که از از پله‌های اتوبوس پایین می‌رفت هی می گفت آقا سپاسگزارم.آقا قربونت. آقا ان شاء اله ببینمت دوباره دادش. نوکرتم.


      داشتم از کنار یک مجتمع مسکونی می‌گذشتم.در صحن آن گویا مراسمی در حال اجرا بود. پیرمردی که مشغول ذکر و دعا از روی دفترچه‌ای کوچک بود، نشسته بود روی صندلی؛ پشت سرش پیرمردی دیگر که  از لحاظ ظاهر و جثه و سن و سال ،چندان تفاوتی با پیرمرد نشسته نداشت، هفت‌تیری را نشانه گرفته بود به سر پیرمرد نشسته و انگار منتظر تمام شدن دعایش  بود. پشت سر پیرمرد هفت‌تیر به‌ دست هم چند تا مرد مسلح با لباس اونیفورم ایستاده بودند؛ آنها هم تفنگ‌های‌شان را به سمت پیرمرد هفت‌تیر به دست نشانه رفته بودند.به نظر می‌رسید آنها هفت‌تیر را دادند به دست پیرمرد؛نه این‌که بخواهند مجبورش کنند پیرمرد را بکشد، بلکه به‌خاطر حسن انجام مراسم؛ چون ظاهراً حق پیرمرد بود که پیرمرد نشسته را قصاص کند. با وحشت از کنار ساختمان گذشتم؛هر چند آنها خودشان چندان وحشت‌زده نبودند.حتی پیرمردی که قرار بود به قتل برسد در آرامش به سر می‌برد.انگار داشتند مناسکی را اجرا می‌کردند. شاید حتی بخشی عجیب از مراسمی بود که من تا آن زمان جایی نشنیده بودم و در باره‌اش نخوانده بودم؛شاید حتی قرار نبود قتلی ، قصاصی، اعدامی صورت گیرد و آنها اصلاً در حال اجرای مناسک دعاخوانی بودند.این طور هم می‌شود گفت که در آن لحظه من در تشخیص اشتباه  کرده بودم و آنها چند تایی بچه بودند که داشتند بازی می‌کردند.اما در آن لحظه نمی‌توانستم تصمیم بگیریم تا آخرش بایستم.کسی چه می‌داند، بازی‌هایی که معصومانه به نظر می‌رسند، مراسمی که بی‌خطرمی‌نمایند، هر لحظه ممکن است تبدیل به رفتاری غیرمنتظره شوند، در آن صورت با خونی که از پس کله پیرمرد شتک می‌زد، با فورانش روی لباس‌های پیرمرد هفت‌تیر به‌دست، و حتی شاید آن مردان انیفورم‌پوش چه باید می‌کردم؟ 


وسط شب بیدار شدم. توی هال سایه گلهای شعمدانی، سیکلمه،رز، کاکتوس را در گلدانهایشان توی تراس دیدم که نقش بسته بودند روی کرکرههای کشیده. خوابآلود ماندم منتظر بلکه پیامی، نشانهای،چیزی بگیرم بکشاندم به بالاتر؛وراتر؛برایم عجیب بود که هنوز ذهنی دارم که وارسی میکند، نگران است، منتظر است؛خودم را بیشتر دستگاهی ماشینی میدیدم با اعمالی مکانیکی.ذهنی که فقط  در قهقرای تن ارتعاشهایی دارد.ارتعاشهایی بر سر هستن یا نههستن.شاید ادامه فکرهای عصرم بود این طور دیدن صحنه، وقتی داشتم سراسیمه از خیابان میگذشتم تا به خانه برگردم که هرچه بود،  ذرهای از وقار گلها در آن-در آن خیابان- نبود. 


-         امروز همسایه وقتی مرا دید، طوری سلام کرد که فکر کردم دو نفرند؛ سلام، آقای بهیان. نه مثل وقتی که مردم همین طور به عادت بعد از سلام اسم آدم را هم میگویند، بلکه با مکثی بعد از سلام، که خود همین مکث مهم است، گفت آقای بهیان. انگار مرا به خودش معرفی میکرد.

-         کتابدار کتابخانه،داشت چندتا فوت و فن کتابداری دیجیتال را به همکارش یاد می‌داد.کتابی که خودم ترجمه کرده بودم با نوشتن اهداییه دادم دستش. هیچ اتفاقی نیفتاد. در حد نگاه به خود جلد کتاب حتی.در آن لحظه  این کار او به‌نظرم یکی از دشوارترین کارهای دنیا آمد؛ این‌که سرش را خم کند. نگاهش را بیاورد پایین.و جلد کتاب را فقط همین طور سرسری ببیند. و فکر کنم انرژی‌ای که صرف کردم حالا در خیال-تا او را وادار کنم، یا صرف این انتظار کردم که او را وادار کنم چنین کند، برابر بود با انرژی لازم برای حرکت انتقالی زمین.این جمله پروست را همیشه این جور مواقع به یاد می‌آورم که از زمانی که دنیا دنیاست سه چهارم ذهن‌فرسایی و لاف‌زنی آدم‌ها که این کارها فقط خوارشان می‌کرده ،برای کسانی بوده که از خودشان پایین‌تر بودند.

-          

-         [با دوستی]درباره دوست مشترکمان حرف میزدیم. دلش میخواست دربارهاش حرف بزند؛ دست آخر گفت :«میدانی، هیچ کاری نمیکند که آدم ازش خوشش بیاید.»

-         وقتی با او خداحافظی میکردم تا دم در آمد. آمد توی خیابان حتی. خیابان حالت  قبل را نداشت. داشت خلوت میشد. فکر کردم دیر وقت شده، اما نه خیلی زیاد ؛ ساعت همراه نداشتم.موبایل هم کلی دنگوفنگ داشت تا از کدام یک از جیبهایم درش آورم، صرف نمیکرد. گفتم:" هفت شده؟ "البته معلوم بود که از هفت گذشته. دستپاچه گفت :«ساعت ندارم. ولی فکر کنم شده.» آن وقت خانمی که از کنارمان میگذشت انگار سرودی بخواند، شعری بگوید زمزمهکنان،بی‌آن‌که ما مخاطبش باشیم، گفت:« از هفت خیلی گذشته. خیلی.» و فکر کنم باز هم داشت میگفت که دیگر صدایش را نشنیدم.

-         تفریباً همه آثار اورول را به فارسی جمع کردم بخوانم. موضوع این است که فقط در این مورد میتوانی غفلتهایت را تاحدی جبران کنی. از او فقط 1984اش را خوانده بودم.اورول و خیلی از نویسندگان دیگر که قالبهای فکری جوانیام نگذاشت بخوانمشان،یعنی ذهنینویسی- ذهنیخوانی؛حالا برایم اینها نشانه یک گذرند. بلکه دیر. اما باز گذر است.
کارمند کتابخانه بود.عقد کرده بود. انگشتر دست میکرد. دیگر ریشاش را میزد و لباسهای نو تن میکرد؛ پیراهن نقشدار بنفش، شلوار مشکی تنگ، و یک جفت کفش بزرگ و سنگین مثل پوتین کوهنوردی که نامزدش، یا بگو زنش نظر داده بود برایش مناسبند و او اولها نمی‌‌پوشید ، تا اینکه یک روز نامزدش زنگ زد از کتابدار همکارش پرسید عباس کفشهای نواش را میپوشد یا نه و او هم گفته بود نه.روز بعد عباس با کفشهای نو مورد نظر نامزدش آمد کتابخانه. سرگیجه داشت و چشمهایش قرمز بود. رفت ته کتابخانه تا لنگ ظهر خوابید.
رکوئیم برای یک راهبه،اولین بار در 1951 منتشر شد.شامل سه پیشدرآمد تاریخی و هفت صحنه نمایشی است. رویدادهای آن در ایالت خیالی یوکناپاتافا میگذارد. رکوئیم اثری تجربی است مرکب از رمان و نمایشنامه. روایت اصلی به شکل دراماتیک ارئه میشود؛پیشدرآمدهای تاریخی رمان نیز به شکل داستانی. هر پیشدرآمد معطوف است به بنیانگذاری یک نهاد – به ترتیب، دادگاه، کاپیتول،زندان.درونمایه اصلی این رمان سیطره گذشته، تلاش برای رهایی از آن، شناخت گناه و کوشش برای کسب رستگاری از طریق رنج است.

رکوئیم برای یک راهبه،جایگاه مهمی درمیان آثار ویلیام فاکنر دارد. این اثر اولین و یگانه تاریخ گاهشمارانه ایالت یوکناپاتافا،سکونتگاه خیالی قهرمانان داستانهای فاکنر است. در اینجاست که فاکنر داستان نهایی بنیانگذاری جفرسون را در نیمهٔ اول قرن نوزدهم می گوید و آن را تا 1951- یعنی زمان نوشتن این رمان- دنبال میکند. فاکنر در رکوئیم منظری کلی از جهان مخلوق خود ارائه میدهد و جفرسون را به صورت عالم ضعیری از عالم کبیر بازمیآفریند. در اینجا او به شکل صریحتری به بررسی بنیانهای تمدن و رابطه انسان و تمدن ،جدال میان تمدن و وحشبوم میپردازد. فاکنر در این اثر تقریباٌ به همه مضامین آثار قبلیاش اشارهای کرده است؛از جمله کل داستان رمان حریم،داستان ساتپن و معمار فرانسویاش در ابشالوم، ابشالوم!، داستان رایدر در "دلقک داغدار"، داستان سیسلیا فارمر در تسخیرناپذیر و در ناخوانده در غبار.داستان نانسی مانیگو و آقای استوال، شماس کلیسا در "آن آفتاب غروب".او حتی از عبارتی از خشم و هیاهو برای توصیف شهر جدید جفرسون و نظم اجتماعیاش برگرد ساختمانهای تجاری اطراف میدان روبهروی دادگاه استفاده میکند.

آلبرکامو در 1956 با اقتباس از رمان رکوئیم برای یک راهبه ،نمایشنامهای به همین نام نوشت .او همچنین مقدمهای بر ترجمه فرانسوی رکوئیم نوشت.کوچه مادرماینا پر از آشغال است. انگار چند روزی مآمورهای شهرداری این طرف نیامدهاند. از برادرم میپرسم چرا اینجا این طوری شده است. میگوید کسی زوج و فرد را رعایت نمیکند.چند روز پیش سرظهر یکی از مآمورهای شهرداری ایستاده بود وسط کوچه ، اعصابش خرد بود که چرا مردم رعایت نمیکنند. همان موقع یک نفر از توی یکی از ساختمانَها بیرون آمد؛ کیسهٔ آشغال دستشْ که بگذارد دم در. مآمور شهرداری میگوید آقا چرا الان میگذاری.  مرد معصومانه و گیج میگوید آخه الان پر شد.


كسانی كه در اتوبوس به بیرون نگاه میكنند با اینكه تصویر خیابان دم به دم جلوشان تغییر میكند اما حالت چهره شان  طوری است كه انگار به نقطه ای ثابت مینگرند

چشمها دودو نمی زند سر كج نمی شود تا سوژه ای را دنبال كند.

آیا نشانه ای این نیست كه پس چشم ذهن درگیر موضوعی ثابت است و همین، چهره را ثابت كرده است؟

 


 مقاله ای از من با عنوان زندگینامه خود نوشت و مساله هویدایی در مجله "سینما و ادبیات " شماره 64 آبان و آذر سال 96
فصلنامه زنده رود. شماره٦٥بهاروتابستان ٩٦
بخش ویژه: درباره داستان
١-هنرداستان.  هنرى جیمز. شاپوربهیان
٢-نظریه هایى درباه داستان كوتاه. ریكاردوپیگلیا. احمداخوت
٣-هنوز فقط مى نویسم. ان تیلر. احمداخوت٤- داستان كوتاه ؛ مراحل مختلف بازبینى. انتونیانلسون. محمد محسن شیرازى٥-اصفهانم راچكونه مى نویسم. على خدایى. ٦- نوشتن زندگى است. عباس عبدى. ٧-چراوچگونه مى نویسم. اورهان كمال. مرتضى هاشمى نیازى. ٨- تلون من. محمدطلوعى. ٩- خاطرات نوشتن. ارش اذرپناه. ١٠- تعریف ًوشخصیت پردازى ضد قهرمان  جسیكاپیج مورل. احمدحسن زاده
داستان:
١- عاشق كوروكر. لاراولپنیار. ایرج پارسایى٢-)باباى حسین. لیلا میرباقرى٣- نفس عمیق. مریم مجنون
شعر: از
محمود سجادى. ارش اخوت. ساراشفیع خانى. حیاتقلى فرخ منش. علیرضامعصومى. منصورململى. سحرمهندسى نمین. شهین نبویان پور
مقاله:

١-فرهنگ مرات البلها. مقدمه وحواشى حسام الدین نبوى نژاد٢- شیشه عمردیو. زهرا معینى فرد


 

 

1.خواب دیدم عده‌ای جمع شده‌اند دم سازمان سنجش آموزش عالی تا به نتیجه آزمون اعتراض کنند. یکی از خانواده‌ها پارچه زده بود که علت رد شدن دختر ما، "خودش، ما و سازمان سنجش است".

2.راننده ادامه داد یک آقایی بود کت و شلواری با یک کیف سامسونت درست مثل شما[کیف من سامسونت نبود]. گفتم آقا شما اگر می‌خواهید با ما  بیایید بگویید اگر نه آن طرف تر بیاستید تا ما تکلیف‌مان را بدانیم. گفت مگر چه فرق می‌کند. یا با شما می‌رویم یا با یکی دیگر. گفتم فرقش این است که اگر با شخصیِ عبوری رفتی،کیفت جا ماند توی ماشین ، دیگر نمی‌توانی بهش برسی. اما اگر با ما آمدی ،این‌طور نمی‌شود.هیچی سه نفر دیگر آمدند و ما راندیم تا رسیدم. من هم اصلا به فکرم نرسید که این‌ آقا کیفش را برنداشته از صندوق عقب. او هم یادش رفت بردارد. وسط راه یکی از بچه‌ها زنگ زد.حال قضیه را گفت. گفت این بدبخت داره مثل بید می‌لرزه. می‌گوید توی کیفم پنجاه میلیون پوله. گفتم بهش بگو نگران نباش. می‌آیم کیفت را می‌دهم.گفته بود که خالی برگرد. زودتر بیا. ما هم خالی برگشتیم. دیدم راست می‌گویند. داشت مثل بید می‌لرزید. گفتم من چی بهت گفتم . تو دو تا اشتباه کردی. یکی این‌که می‌خواستی به شخصی اعتماد کنی. دوم این‌که گفتی توی کیفت پول است.گفت قربانت بروم. مخلصتم. گفتم  بیا. در صندوق را می‌زنم. من بازش هم نکردم . کیفت را بردار. ببین تمام و کمال است یا نه. گفت درسته . گفتم دِ نه. باید کاغذ بدهی که من همه چیز را صحیح و سالم به شما تحویل دادم. گفت یعنی چی. گفتم آمدیم رفتی و بعد گفتی این‌قدرش کمه. من از کجا به شما ثابت کنم. نوشت و داد. من درسته الان رانندگی می‌کنم. اما خودم یک پا حقوق‌دانم. بگو فلان عمل  تا الان ماده قانونی‌اش را بگویم. یک بار یکی از مسافرها گفت گوشی‌ات را بده زنگ بزنم. گفتم راست‌اش را می‌خواهی بدانی یا دروغش را؟ دروغش این است که بگویم شارژ ندارد. راستش این است که نمی‌خواهم بدهم،می‌خواهی بگویی چه؟...

وقتی مسافر اولی پیاده شد،هزارتومان بیشتر ازش گرفت.[طرف داشت با گوشی‌اش حرف می‌زد و حرف‌هایش نشان می‌داد یک حقوق‌دان جوان است و من مرتب کلمه شعبه را لابلای صحبت‌های راننده از او می‌شنیدم] یاد‌آوری کردم که گفتی این‌قدر. هرچند سختم بود بهش بگویم. توی راه کلی عزت و احترام گذاشته بود و یک بیوگرافی کامل از زندگی‌اش ، از سربازی‌،معافی، از اتاق بازرگانی. از بسازو بفروشی که بعد فهمیده اهلش نیست، برایم گفته بود.در جواب همان‌طور که انتظار داشتم آسمان ریسمان بافت.صدای ویگن را هم بیشتر کرد. زن و شوهر جوان همراه‌مان را دم بیمارستان پیاده کرد که یادم بود طی کرده بود نفری هفت‌تومان تا آنجا. جوان وقتی پرسید چقدر بدهد ؟راننده دو‌باره بیشتر گفت اما بلافاصله اصلاح کرد:" شما پانزده بدهید. نه چهارده بدهید."

برای من این اتفاق نیفتاد.همانی را گرفت که طی‌ کرده بود. بیشتر نگفت که بعد کم‌ترش کند.بله امروز شنبه اول مهر است.نشسته‌ام توی سلف استادها. حسابم این است كه دانشجو نیامده ظاهراً.كارمندها هم رفته‌اند مراسم. یكی از استادهای خوش مشرب وارد می‌شود.همه پا می‌شوند به  روبوسی و سلام و تعارف. قبلاً وقتی دست می‌داد دست‌اش را مشت می‌کرد و تو باید متقابلاً دست‌ات را مشت می‌کردی تا مشت تو و مشت او یک لحظه به هم بخورند؛ این شیوه دست دادنش بود. اما این بار این اتفاق نمی‌افتد.معمولی دست می‌دهد؛با من هم كه در جمع شان مدعوم ، دست می‌دهد ، روبوسی می‌‌کند. می‌نشیند كنار یكی از استادها و از این  حرف می‌زند كه تابستان ساخت وساز داشته؛ كارهای شهرداری را می‌كرده،  دنبال بنا  و آجر و لوله و این چیزها بوده.همین طور كه حرف می‌زند قدرت مرد معمولی اهل عمل را حس می‌كنم كه دمی آرام و قرار ندارد و پیوسته در كار پیشرفت در مسیر تعریف شده زندگی است ،در خود فرومی‌روم؛شاید متوجه می‌شود. بعد مدتی از پشت میز بلند می‌شود می‌آید سراغ‌ام؛ دست می‌مالد به گرده‌ام و روی تیره پشتم به رسم رفاقت.

"خوب آقا جان تابستان چه كردید؟"

 بگویم چه؟

می‌گویم:" هیچی؛ زندگی می‌كردم."فکر می‌کنم حرفی زده‌ام که  گفتگو را می‌کشاند به مباحث فراتر از ساختمان‌سازی و روزمرگی.و آماده‌ام که بشنوم که خب از خیام چه خبر.

 اما جمله من  انگار توی حافظه كلامی اش تعریف نشده است؛انگار نشنیده باشد، می‌گوید:" فیلم می‌ساختی؟"

می‌گویم:"فیلم؟ نه من كار فیلم نمی کنم."

 یك دم ابهام به چهره اش می‌نشیند.اما نه آن طور كه نشانه كم آوردن باشد؛بلکه به این معنی که  این طور استنباط کنی شاید-البته شاید-دارد به این فکر می‌کند که تو قبلاً بهش گفته‌ای كه فیلم می سازی یا یكی بهش گفته این فیلم می‌سازد و حالا دارد به یاد می‌آورد که اشتباه در کجای کار بوده، که او را به اظهار جمله‌ای رسانده که در آن مطمئن بوده.

به این تصور که قبلا توی ذهنم نطفه بسته بود در باره خیام بیشتر فکر می‌کنم؛این‌طور که یادم می‌آید  یك بار توی حیاط ریگریزی شده دانشگاه با هم قدم می‌زدیم و من  انگار درباره خیام هدایت و خیام فیتزجرالد با او حرف می‌زدم و او هی می‌گفت:" احسنت احسنت."

 می بینم بهتر است چیزی بگویم؛ می‌گویم:" خب یکی دو تا مطلب نوشتم." سری تکان می‌دهد:" احسنت. احسنت." و دیگر دارد می‌رود که من هم ازش می‌پرسم :" استاد شما چه می‌کردید؟"

نه با آن اشتیاق که برای همکارش می‌گفت، اما با همان اطمینان می‌گوید:" ساختمان می‌ساختم."  

حالا نمی‌دانم او اصلاً آن موقع به این حرف‌های من گوش می‌داده یا نه. نکند من آن موقع داشتم درباره فیلم حرف می‌زدم و او را به این اشتباه انداختم که فیلم هم می‌سازم.

کم‌کم دارم به شک می‌افتم که  اصلاً چه کسی بود که با او درباره خیام و فیتزجرالد حرف می‌زدم؛اصلا چنین آدمی وجود داشته.


http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/fantezi2[6964238].PDF